Linde Vysokozdvižné vozíky

Prověřené vysokozdvižné vozíky Linde

Vysokozdvižný vozík Naše společnost nabízí svým klientům vysokozdvižné vozíky Linde s prověřenou historií provozu, původu, počtu provozních hodin a také s prověřením kvality přípravy. Náš systém přípravy, kterým všechny vysokozdvižné vozíky Linde uváděné na trh v celé Evropě procházejí je rozdělen do tří základních kvalitativních stupňů. Tyto stupně jsou rozděleny podle náročnosti přípravy zejména s ohledem na náročnost budoucího nasazení.
Pro nejnáročnější nasazení je určena kategorie přípravy Linde ULTRA, pro střední nasazení kategorie Linde SUPER a pro lehký provoz kategorie Linde PLUS. Vysokozdvižné vozíky připravené ve všech kategoriích odpovídají plně požadavkům legislativy v oblasti bezpečnosti provozu a jsou nabízeny s platnou technickou kontrolou garantovanou autorizovaným dovozcem.


Vysokozdvižný vozík Linde je dobrou investicí

Vysokozdvižný vozík Kvalita přípravy limitně určuje dojem, který zanechá vysokozdvižný vozík u nového majitele. Rozsah přípravy je často prezentován jako generální oprava a podobně. S trochou soudnosti a to i bez hlubší znalosti trhu s manipulační technikou, je asi jasné, že vysokozdvižný vozík, který bychom chtěli vydávat za generálkovaný, by asi nabízejícího vyšel na několik set tisíc korun. Je tedy důležité, si řekněme jednoduchým selským rozumem představit, jaký vysokozdvižný vozík lze v dané cenové hladině od nabízejícího očekávat.

Velmi často se objevují i nabídky kdy je na hranici několika málo desítek tisíc korun nabízen vysokozdvižný vozík po celkové opravě. Spolehnout se na takovou nabídku potom často znamená objednat si problémový stroj. Každý námi nabízený vysokozdvižný vozík je připraven podle přesně definovaných procesů a je plně v souladu s platnými legislativními předpisy. Prověřená historie provozu, stáří a počtu provozních hodin je samozřejmostí a Vaše investice je jistotou dobře vložených peněz.

Vysokozdvižný vozíkVysokozdvižný vozík Vysokozdvižný vozíkVysokozdvižný vozík Vysokozdvižný vozíkVysokozdvižný vozík Vysokozdvižný vozíkVysokozdvižný vozík Vysokozdvižný vozíkVysokozdvižný vozík

Kontakty vysokozdvižné vozíky

Vysokozdvižné vozíky a manipulační technika
Linde Material Handling Česká republika s.r.o.
Polygrafická 622-2, 108 00 Praha 10
Tel: +420 606 656 735
E-mail: petr.kloucek@linde-mh.cz


Kontaktujte nás

  Jméno
* Email
Váš text:


Copyright © 2013   Linde Material Handling

Zpracování osobních údajů

odkazy:   Půjčovna vysokozdvižných vozíků | Vysokozdvižné vozíky použité | Manipulátory Ausa